Kadar Dividen KOPROJAYA Tahun 2015

dividen 10pc

Bagi tahun kewangan berakhir pada Jun 2015, Mesyuarat Agung Tahunan KOPROJAYA telah bersetuju untuk pengagihan dividen banyak 10% kepada semua ahli yang layak.