Kadar Dividen KOPROJAYA Tahun 2017

carousel-10pc

Bagi tahun kewangan berakhir pada Jun 2017, Mesyuarat Agung Tahunan KOPROJAYA Ke-4 telah bersetuju untuk pengagihan dividen banyak 10% kepada semua ahli yang layak.